Inscripcions
November 29, 2020 CAT | EN | ES

Registration:
10K - Run

1

Fill in details

2

Confirm

3

Payment

4

Receipt
2

- In case of purchasing a chip, it will be delivered the day of the event.
- In the case of minors without ID, leave field blank

If you are a foreigner, change the field "Procedència"

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en enviar aquest formulari, doneu consentiment, marcant les caselles corresponents (), al fet que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades amb les finalitats següents:

De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos de que, al enviar este formulario, da consentimiento, marcando las casillas a este efecto (), a que el Ayuntamiento de Barcelona trate sus datos con las siguientes finalidades: