Utilizamos cookies propias y de terceros. Si sigues navegando, estas aceptando nuestra política de cookies

Inscripcions
09 de septiembre de 2017 CAT | EN | ES

Inscripción:
5k - Run

1

Rellenar datos

2

Confirmar

3

Pago

4

Comprobante
2

All minors under 18 years old will be required a parental authorization (mother, father or legal tutor) written and signed to be delivered to the organization before the beginning of the race to be allowed to take part in the race.

- En caso de menor sin DNI, dejar el campo en blanco

We will try to accommodate all the size requirements but cannot guarantee all sizes of the customized t-shirts will be available on the morning of the race.

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades Personals, informem que les dades incloses en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer propietat de Chip Timing S.L., amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d'inscripció tant mateix, li podran ser enviades comunicacions informatives i comercials sobre productes, serveis i promocions de Chip Timing, S.L., i/o d'entitats relacionades amb aquest, preservant en tot moment la confidencialitat de les seves dades.

En tot moment vostè podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació enviant la corresponent comunicació al domicili del responsable del fitxer, carrer Robrenyo, 68 local, de Barcelona (08014).

Pursuant to the organic law 15/1999, of December 13th, about protection of personal data, note that the data included in this form will be included in a file owned by Chip Timing S.L., in order to take this request for registration however, you will be able to be sent commercial information and communications about products, services and promotions of Chip Timing, S.L., and/or entities connected with this, preserving at all times the confidentiality of their data.

At any time you may exercise your rights of access, rectification and cancellation, by sending the appropriate communication to the address of the responsible for the file, Robrenyo Street, local 68, Barcelona (08014).