Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continues navegant, estàs acceptant la nostra política de cookies

AVÍS LEGAL

Denominació Social: CHIP TIMING, S.L.
Nom comercial: Championchip Catalunya
Domicili Social: Robrenyo, 68 baixos, 08014 Barcelona
CIF / NIF: B-62426689
Telèfon: 902171400
e-Mail: info@championchip.cat
Inscrita en el Registre: Registre Mercantil de Barcelona,Tomo 33110, foli 205, secció general full B222971, inscripció 1ª
Nom de domini: www.championchip.cat i www.xipgroc.cat

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació. L'USUARI HAURÀ DE LLEGIR ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS D'ÚS ABANS D'UTILITZAR QUALSEVOL LLOC DE CHIP TIMING, S.L. En utilitzar qualsevol Lloc de Chip Timing, S.L., l'usuari manifesta el seu acord amb les presents Condicions d'ús. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions d'ús, l'usuari no podrà utilitzar els Llocs de Chip Timing, S.L.

Chip Timing, S.L. pot modificar, en qualsevol moment mitjançant l'actualització de la present publicació, aquestes Condicions d'ús així com qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web sense que hi hagi obligació de preavís o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador. L'usuari quedarà vinculat a tota modificació que es realitzi i, per tant, haurà de visitar aquesta pàgina de forma regular per consultar aquestes Condicions d'ús.

Responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, chat's, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web, tant mateix durant les aturades de servei per posada en marxa de noves funcionalitats i versions.

Chip Timing, S.L. garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts. Chip Timing, S.L. exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa associats a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin ser deguts a:

  • La falta de veracitat, exactitud, pertinència i/o actualitat dels continguts.
  • La inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts.
  • L’ incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l'accés als continguts.
  • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d'una altra forma transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit a través de Chip Timing, S.L. o dels serveis.

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Les dades subministrades seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal del que és responsable Chip Timing, S.L. La comunicació de les dades personals suposa l'acceptació expressa de l'Usuari a la seva inclusió en el fitxer automatitzat.

Chip Timing, S.L. utilitzarà les seves dades personals amb la finalitat de possibilitar la seva participació a la xarxa social i enviar-li comunicacions relacionades amb la prestació, millora i actualització de serveis. Chip Timing, S.L. podrà enviar-li publicitat pròpia o aliena no relacionada amb el servei a través del correu electrònic. Es considerarà que vostè consent el tractament de les seves dades personals amb finalitats publicitàries si no manifesta la seva oposició a tal tractament.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a Chip Timing, S.L. enviant un correu electrònic a info@championchip.cat.

Propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu (però no limitatiu) la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador no autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Tant mateix, els continguts que siguin propietat intel·lectual de Chip Timing, S.L. o de tercers, no podran entendre's cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquestes Condicions Generals, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre tals continguts més enllà de l’ estrictament necessari per al correcte ús dels serveis de Chip Timing, S.L. Els únics drets de propietat intel·lectual que se li concedeixen a l'Usuari són els inherents a l'ús dels serveis propis de Chip Timing, S.L. quedant prohibida en tot cas la utilització comercial.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@championchip.cat.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.