Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis (política de cookies). Acceptes les cookies a efectes analítics i/o de marketing?

CONDICIONS D’ÚS

TITULARITAT

Chip Timing, S.L. (en endavant CHAMPIONCHIP)
CIF: B-62426689
C/ Robrenyo, 68 baixos, 08014 Barcelona
Telèfon: +34 902 171 400
Email: info@championchip.cat
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 33110, foli 205, secció general full B222971, inscripció 1ª
Nom del domini: www.championchip.cat i www.xipgroc.cat

PRESENTACIÓ

De conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació; l'informem que www.championchip.cat / www.xipgroc.cat facilita l'accés a la pàgina Web de l'empresa CHAMPIONCHIP, els seus serveis, solucions i continguts.

L'accés a www.championchip.cat / www.xipgroc.cat per qualsevol usuari d'Internet, implica l'acceptació i compliment de les presents condicions de servei generals i de qualsevol altra condició de servei particular si escau.

El present lloc ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris a la informació, activitats, productes, serveis i/o solucions ofertes per CHAMPIONCHIP.

L'accés a determinats continguts oferts a través d'aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització d'aquests continguts, l'usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

1 ACCÉS GENERAL

www.championchip.cat / www.xipgroc.cat és un web d’accés lliure i gratuït pels usuaris d’Internet.
La utilització d'aquest web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari del lloc i l'adhesió a les presents condicions a la versió publicada en el moment en què s'accedeixi a la mateixa. Per això, CHAMPIONCHIP recomana a l'usuari llegir les condicions d'ús atentament cada vegada que accedeixi al web.
CHAMPIONCHIP, no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei.
MENORS
El present lloc web està destinat a majors de 16 anys pel que qualsevol utilització per menors d'aquesta edat està prohibida. Recordem que els menors de 18 anys però majors de 16 emancipats legalment, que visquin de forma independent, poden utilitzar aquest web, però en qualsevol cas i si no visqués de forma independent, cal l'autorització dels seus pares (d'ambdós o almenys de un), tutors, representant legal o persona a la que estiguin al càrrec.

2 ACCÉS PARTICULAR – ÀREA XIP GROC

Alguns serveis dels Llocs permeten o requereixen que l'usuari creï un compte per poder gaudir dels seus serveis. L'usuari accedeix a proporcionar, mantenir i actualitzar informació personal completa, autèntica, precisa i actual segons se sol·licita en els nostres processos de registre (les "Dades de registre"). L'usuari acorda no suplantar a cap persona o entitat i no falsificar la seva identitat o afiliació amb cap persona o entitat, inclòs l'ús del nom d'usuari, la contrasenya o qualsevol informació del Compte d'una altra persona, o el nom, aparença, veu, imatge o fotografia d'una altra persona. Així mateix, l'usuari accedeix a notificar-nos de forma immediata a info@championchip.cat qualsevol ús no autoritzat del seu nom d'usuari, contrasenya o una altra informació del seu compte, o qualsevol infracció de seguretat de la qual tingui coneixement i que impliqui qualsevol Lloc de Chip Timing S.L. o estigui relacionada amb ell.

Un compte únic es generarà per a cada usuari i serà aquest qui assumirà tota la responsabilitat per gestionar la contrasenya i crear-la, contrasenya a la que l'empresa no tindrà accés i que, en cas d'oblit, haurà de contactar amb nosaltres per generar de nou un accés amb nova contrasenya, un cop tinguem identificat que el sol·licitant és l'autèntic titular del compte. Així mateix, queda prohibida la transferència o préstec de comptes.

Es recomana la utilització d'una combinació alfanumèrica per a la contrasenya, de manera que sigui difícil d'endevinar i millori la seguretat en l'accés.

Els procediments d'identificació i autenticació per a l'accés es podran modificar per CHAMPIONCHIP, però s’haurà de comunicar convenientment.

CHAMPIONCHIP no es fa responsable dels accessos indeguts a la part privada del web mitjançant la utilització de les claus d'accés en nom de l'usuari. L'usuari es fa responsable del mal ús i accessos no autoritzats que puguin fer tercers a través de l'usuari i la clau per accedir a la part privada del web. CHAMPIONCHIP no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei.

2.1 CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

2.1.1. Caràcter gratuït de l'accés a la Web

L'accés al web general té caràcter gratuït per als Usuaris, excepte:

a) Les inscripcions per participar en les diferents competicions oferides al web poden tenir associat el pagament que estableixi l'organitzador o promotor de l'esdeveniment. La inscripció suposa sempre l'acceptació necessària de les condicions de compra de la participació i el reglament de l'organitzador/promotor, i en concret:

 • No s'admetran en cap cas devolucions de la inscripció.
 • Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 72 hores abans del tancament del període d'inscripció que figura en el reglament de la cursa.
 • L'organitzador es reserva el dret de modificar el programa de l'esdeveniment.
 • CHAMPIONCHIP no assumeix les obligacions i responsabilitats que corresponen a l'Organitzador de l'esdeveniment.
 • Qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l'esdeveniment es dirigirà a l'organitzador, amb la presentació del corresponent comprovant d'inscripció.
 • La contractació únicament es considerarà celebrada, acceptada i confirmada mitjançant la comunicació efectuada per l'entitat financera.

b) Possibles Comptes Premium (Xipgroc) de valor afegit en les que l'usuari haurà d'abonar el seu import per a poder gaudir de noves funcionalitats. Aquests serveis Premium seran opcionals i es publicitaran en cada cas perquè sigui l'usuari qui determini si vols ampliar els seus serveis o si manté el Compte inicial amb caràcter gratuït. CHAMPIONCHIP es reserva el dret a modificar les tarifes de serveis Premium si cal, el que seria comunicat degudament a aquells usuaris que afectés el canvi de tarifa. Abans del primer registre d'un usuari al web Xipgroc, hi ha dues possibilitats:

 • Propietari d'un xip groc que ja ha participat amb el xip: Introduir l'email amb el qual t’inscriuràs en l'esdeveniment i el codi del xip com a dades imrescindibles. Si has oblidat el correu amb el qual vas inscriure't o has canviat de correu electrònic: contacta amb info@championchip.cat indicant l'email que vols per al registre i el número de xip, DNI, nom i cognoms.
 • Propietari d'un xip groc que mai ha participat en cap cursa: Has d’omplir el formulari amb l'email al que vols associar el xip (trobaràs el codi del xip escrit al lateral). Un cop fet, rebràs un correu per confirmar el compte i omplir la resta de dades personals.

2.1.2. Obligació de fer un ús correcte del Servei

L'Usuari es compromet a utilitzar el Servei de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el Servei amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen les Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització o gaudi del Servei per part dels Usuaris. Queda prohibida la còpia de les base de dades de resultats de competicions per a usos comercials propis no autoritzats expressament per CHAMPIONCHIP.

L'Usuari és l'únic responsable de la informació continguda en el seu perfil personal, així com de la informació personal proporcionada a través dels diversos mitjans de comunicació amb altres usuaris que es proporcionen al web, havent de ser conscient de la possibilitat de visionat dels mateixos per part de tercers.

2.1.3. Responsabilitat per danys i perjudicis

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CHAMPIONCHIP pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització del servei.

2.2 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

2.2.1. Disponibilitat, continuïtat, utilitat i fiabilitat

CHAMPIONCHIP no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei. L'Usuari reconeix que tècnicament no és possible aconseguir una disponibilitat absoluta i permanent del web. No obstant això, CHAMPIONCHIP treballa per mantenir disponible de forma contínua i ininterrompuda. Informem que, per raons de manteniment, actualitzacions tècniques o seguretat, així com, a causa d'incidències fora del control de CHAMPIONCHIP (per exemple, anomalies de xarxes públiques de comunicació, talls d'electricitat, etc.), pot produir-se una suspensió temporal de els serveis del web o certes anomalies en la prestació dels seus serveis. Quan això sigui raonablement possible, CHAMPIONCHIP advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del Servei. CHAMPIONCHIP tampoc garanteix la utilitat del Servei per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament accedir a les diferents pàgines web que formen el Servei, ni que a través d'aquest Servei es transmetin efectivament a tercers informacions, dades o continguts, o es rebin efectivament informacions, dades o continguts de tercers.

CHAMPIONCHIP exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del servei, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al servei i als errors del servei i, en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l'accés a les diferents pàgines web del servei, així com els errors en la transmissió o recepció d'informacions, dades o continguts.

2.2.2. Utilització del servei i identitat dels Usuaris

CHAMPIONCHIP no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Servei. En particular, CHAMPIONCHIP no garanteix que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb aquestes Condicions Generals ni que ho facin de forma diligent i prudent. CHAMPIONCHIP tampoc té obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre sí mateixos a altres Usuaris.

CHAMPIONCHIP exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la utilització del servei per part dels usuaris o que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris

proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del servei.

2.3. DENEGACIÓ DE LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI

CHAMPIONCHIP es reserva el dret a denegar la utilització del Servei a l'usuari i a impedir i retirar les comunicacions efectuades a través del mateix, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

Així mateix, CHAMPIONCHIP pot suspendre o finalitzar el compte particular d'un usuari i la possibilitat d'utilitzar el web o qualsevol de les seves parts a causa d'un incompliment d'aquestes Condicions d'ús o de qualsevol terme especial relacionat amb un servei concret.

La següent és una llista d'actuacions no permeses en la utilització d'aquest servei i que podran ser causa de suspensió del servei:

 • Donar detalls de registre fals d'usuari.
 • Quan l'usuari, després del seu registre, no utilitza el servei durant un cert període de temps.
 • Quan l’ usuari intenta accedir al servei fora de l’ús normal i sense utilitzar un navegador web.
 • Quan l’ usuari publica una gran quantitat de sol·licituds a aquest lloc, i genera càrrega en el sistema.
 • L'ús no autoritzat d'un altra ID d’aquest lloc web o contrasenya.
 • Un acte equivalent a l'accés no autoritzat o per causa i formació d'esquerdes de seguretat.
 • Actes il·legals.
 • Un acte que impliqui qualsevol delicte.
 • Un acte que violi els drets de propietat intel·lectual, incloent-hi els drets d'autor i de patents.
 • Els actes que pertorbin l'ordre públic i la moral.
 • Fets que s'interpreten com un comportament socialment inadequat.
 • Quan Chip Timing, S.L. jutja un acte com inapropiat, etc.
 • Quan l'usuari incompleixi els Termes de Servei.

2.4. DURADA I ACABAMENT

La prestació del Servei té, en principi, una durada indefinida. CHAMPIONCHIP, però, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació del servei.

Quan això sigui raonablement possible, CHAMPIONCHIP advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la prestació del servei.

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració podeu escriure'ns per correu electrònic a l'email: info@championchip.cat