Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis (política de cookies). Acceptes les cookies a efectes analítics i/o de marketing?

Lliga

dREGLAMENT

 1. Campionat obert a tothom que tingui xip groc.
 2. Puntuaran les proves detallades al calendari.
 3. A cada corredor li puntuaran les 8 millors curses.
 4. Les curses només puntuen triple, doble i curses que puntuen senzill.
 5. Cada corredor només pot puntuar triple a tres proves, doble a dues proves i senzill a tres senzilles:  3 senzilles + 2 dobles + 3 triple.
 6. L’algorisme que s’aplica és: (temps primer corredor Lliga / temps corredor) * 100.
 7. Hi hauran sis categories per cada sexe 1999-2007, 1986-1998, 1976-1985, 1966-1975, 1956-1965, 1955 i anteriors
 8. Hi haurà tres premis a cada categoria i tres especials als guanyadors absoluts de cada sexe. En cas d’empat guanyarà el participant que hagi fet més curses durant l’any. Si segueix l’empat qui hagi fet més curses de 100 punts. Si segueix l’empat qui tingui la mínima puntuació a una cursa més alta. Si segueix l’empat es donaran dos premis de guanyadors.
 9. Es definirà oportunament on es farà el lliurament de premis.
 10. Reclamacions per errors de càlculs: ChampionChip.
 11. Els que no corrin alguna cursa amb el seu xip groc o no tinguin temps de pas a tots els controls parcials de la cursa no tindran dret a puntuar en aquesta cursa.
 12. Els que deixin el seu xip groc a un altre persona i es pugui provar seran desqualificats per tot l’any.
 13. Per demanar la baixa del 10K només caldrà enviar un mail. La baixa es farà efectiva a la jornada següent.
 14. Les classificacions després de cada cap de setmana es publicaran a aquest web els dilluns abans de les 12 de la nit. Les reclamacions de punts de les curses només s’acceptaran fins set dies després de cada cursa.